Termeni și condiții

1. Introducere

1.1. Aceste clauze (menționate în continuare doar sub forma de „Termeni și condiții“) deținute de Modfino.ro (denumit în continuare „vânzător“) reglementează drepturile și obligațiile ce decurg din sau în temeiul acordului de achiziție (denumit în continuare „contract de cumpărare“) încheiat între Vânzător și orice altă persoană sau entitate (denumită în continuare „cumpărător“) prin intermediul magazinului online al Vânzătorului.Magazinul online este administrat de către Vânzător pe pagina de internet la adresa www.Modfino.ro, printr-o interfață web (denumit în continuare „comercializare online“).

1.2. De asemenea, clauzele reglementează drepturile și obligațiile atunci când se utilizează pagina web administrată de către Vânzător la adresa www.Modfino.ro (denumită în continuare „pagina web“) precum și alte raporturi juridice conexe. Termenii și condițiile nu se aplică în cazul în care o persoană intenționează să achiziționeze bunuri de la vânzător pentru a fi recomercializate în cadrul activității lor.

1.3. Termenii și condițiile sunt parte integrantă a contractului de cumpărare. Contractul de cumpărare și termenii și condițiile sunt scrise în limba română.

2. Contul utilizatorului

2.1. Cumparatorul are posibilitatea de a-si crea un cont personalizat pe pagina web.Imediat ce utilizatorul este înregistrat, prin interfața de înregistrat (denumit în continuare „cont de utilizator“) acesta poate comanda produse, isi poate actualiza, modifica,datele personale, poate vizualiza istoricul comenzilor, datele de livrare, discounturile sau cupoanele si cadourile disponibila si lista de preferinte. De asemenea, Cumpărătorul poate comanda bunuri fără înregistrare, direct din interfața web a magazinului online.

2.2. Cumpărătorul este obligat să furnizeze informații corecte atât pentru a se înregistra pe site cât și pentru a comanda bunuri. Cumpărătorul este obligat să actualizeze datele menționate în contul de utilizator în urma oricărei modificări apărute. Datele menționate de către Cumpărător în contul de utilizator și în comanda de produse sunt considerate corecte de către Vânzător.

2.3. Doar persoanele cu vârsta peste 16 ani au dreptul de a se înregistra pe pagina Vânzătorului.

2.4. Accesul la contul de utilizator este securizat prin adresa de e-mail și o parolă. Cumpărătorul este obligat să păstreze confidențialitatea cu privire la informațiile necesare pentru a avea acces la contul utilizatorului și este conștient că Vânzătorul nu este răspunzător pentru nerespectarea acestei obligații de către Cumpărător.

2.5. Cumpărătorul nu trebuie să permită utilizarea unui cont de utilizator de către terțe părți.

2.6. Cumpărătorul este conștient de faptul că, acest cont de utilizator nu poate fi disponibil în mod continuu, în special în decursul întreținerii necesare a hardware-ului și software-ului furnizorului cât și a celor unor terțe parți.

3. Încheierea contractului de cumpărare

3.1. Pagina web conține o listă de produse oferite spre vânzare, inclusiv prețurile fiecărui produs individual.Oferta de vânzare a bunurilor cât și a prețurilor bunurilor rămân în vigoare atâta timp cât acestea sunt afișate pe pagina web a magazinului online și nu a expirat termenul campaniei, în cazul în care acesta a făcut parte dintr-o campanie. Această clauză nu îl limitează pe Vânzător de la încheierea unui contract de vânzare în condiții negociate în mod individual.

3.2. De asemenea, pagina web conține informații cu privire la costurile pentru livrarea bunurilor ambalate. Informațiile cu privire la costurile livrării bunurilor ambalate corespunzător sunt enumerate pe pagina web a magazinului online.

3.3. Pentru a comanda bunuri, Cumpărătorul completează un formular de comandă pe pagina web a magazinului online. Formularul de comandă conține informații în special despre:

3.3.1. bunurile comandate (pe pagina web, Cumpărătorul comandă bunuri cu ajutorul unui buton "Adăugați în coș" într-un coș electronic de cumpărături),

3.3.2. modalitatea de plată a bunurilor achiziționate, detalii cu privire la metodele disponibile de livrare a produselor comandate și

3.3.3. informații privind costurile asociate cu livrarea de bunuri (denumite în continuare „comandă“).

3.4. Înainte de a trimite comanda Vânzătorului, Cumpărătorului îi este permis să verifice și să modifice datele introduse, pentru a avea șansa de a detecta și corecta erorile în timpul introducerii datelor comenzii. Cumpărătorul trimite comanda dând click pe "Finalizează comanda". Datele specificate în comandă sunt considerate de către Vânzător ca fiind corecte. Imediat după lansarea unei comenzi, Cumpărătorul primește automat confirmarea lansării comenzii la adresa de E-mail/numarul de telefon furnizat în timpul înregistrării sau în decursul plasării comenzii, impreuna cu factura aferenta.

3.5. Relația contractuală dintre Vânzător și Cumpărător ia naștere imediat ce are loc acceptarea unui ordin de livrare (acceptare) , care este trimis Cumpărătorului prin e-mail/telefon, conform datelor furnizate de catre Cumparator.

3.6. Cumpărătorul ia la cunoștință că Vânzătorul nu este obligat să încheie un contract de cumpărare, în special în cazul unor încălcări semnificative ale obligațiilor Cumpărătorului față de Vânzător.

3.7 - Prin plasarea comenzii la https://modfino.ro/ sunteti de acord cu conditiile de livrare si retur practicate de magazinul online https://modfino.ro/.

4. Costul bunurilor şi condiții de plată

4.1. Cumpărătorul plătește Vânzătorului prețul mărfurilor și orice costuri asociate cu livrarea bunurilor din cadrul contractului de achiziție, în conformitate cu metodele oferite în formularul de comandă, în cazul în care Vânzătorul nu oferă alte modalități de plată.

4.2. Pe lângă prețul de achiziție, Cumpărătorul va plăti costurile asociate cu ambalarea și livrarea la o rată convenită. Prețul de achiziție include costurile asociate cu livrarea de bunuri, dacă nu este specificat altfel.

4.3. Plata se va face la livrare, prețul de achiziție se plătește la primirea bunurilor.

4.4. În urma încheierii contractului de comercializare a unui bun, Vânzătorului îi revine obligația de a emite o factură în urma efectuării plății de către Cumpărător, în conformitate cu reglementările legale.

5. Anularea contractului

5.1. Cumpărătorul ia la cunoștință astfel, faptul că nu se poate retrage din contractul cumpărare în următoarele cazuri: returnarea de bunuri care sunt susceptibile a se deteriora, furnizarea de bunuri sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecție a sănătății sau din motive de igienă și care au fost desigilate de Cumpărător, furnizarea de bunuri care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente.

5.2. În cazul în care nu se întrunesc condițiile în conformitate cu art. 5.1. și este vorba despre alte condiții de anulare a contractului, Cumpărătorului îi revine dreptul de a se retrage din contract în termen de 14 (paisprezece) zile de la recepționarea comenzii , termen pe care Vânzătorul îl prelungește la 90 zile, de la primirea de bunurilor, iar în cazul livrării unui produs în mai multe colete cu termen de livrare diferit, cele 90 de zile se vor calcula de la primirea ultimului colet. Retragerea de la contract trebuie să fie trimisă către Vânzător, precum este menționat anterior.

5.3. În cazul retragerii de la clauzele contractuale de achiziție în conformitate cu art. 5.2., contractul este anulat de la început. Bunurile trebuiesc returnate Vânzătorului în termen de paisprezece (14) zile lucrătoare de la trimiterea cererii de anulare a contractului de către Cumpărător. În cazul în care Cumpărătorul se retrage din contract, acesta suportă costul returnării bunurilor către Vânzător, chiar și în cazul în care bunurile nu pot fi returnate la adresa obișnuită. Bunurile trebuiesc returnate nedeteriorate Vânzătorului și în ambalajul original.

5.4. În conformitate cu art. 5.3. Vânzătorul are dreptul să examineze în termen de trei (3) zile de la recepționarea de către Cumpărător a bunurilor returnate, în special, pentru a se stabili dacă acestea nu sunt deteriorate, uzate sau parțial utilizate.

5.5. În cazul retragerii de la contractul de achiziție conform art. 5.2. Cumpărătorul are obligația de a returna în termen de paisprezece (14) zile bunurile, în același fel în care Vânzătorul i le-a livrat. De asemenea, Vânzătorul are obligația de a returna suma încasată în urma contractului de achiziție, dacă nu este altfel convenit cu Cumpărătorul - în cazul în care acesta are alte comenzi lansate ce trebuie achitate. Vânzătorul nu este obligat să returneze banii Cumpărătorului, până acesta nu returnează produsele sau nu face dovada returnării lor.

5.6. Cumpărătorul ia la cunoștință și acceptă că în cazul deteriorării, uzurii sau utilizării parțiale a bunurilor returnate, Vânzătorului îi revine dreptul despăgubirii pentru daunele suferite. Acesta are dreptul la compensație, astfel că Vânzătorul are dreptul de a decide unilateral în ce măsura va respecta pretențiile Cumpărătorului de restituire a prețului de achiziție.

5.7. Până în momentul primirii bunurilor de către Cumpărător, Vânzătorul se poate retrage din contract în orice moment. În acest caz, Vânzătorul returnează prețul de achiziție, fără întârzieri nejustificate, prin transfer bancar într-un cont specificat de către Cumpărător.

5.8. În cazul în care, Cumpărătorul este de acord cu acceptarea unui cadou împreună cu bunurile achiziționate, acest cadou trebuie să fie returnat odată cu bunurile, în cazul în care una din părți anulează contractul. Cumpărătorul pierde dreptul la cadou.

Pentru mai multe detalii privind Politica de schimb si retur produse, va rugam accesati urmatorul link https://modfino.ro/politica-de-retur

6. Ambalarea și livrarea

6.1. În cazul în care Vânzătorul trebuie să livreze bunurile la o adresă specificată de către Cumpărător în conformitate cu contractul de cumpărare, Cumpărătorul este obligat să accepte bunurile la livrare. În cazul în care Cumpărătorul nu preia bunurile la livrare, Vânzătorul are dreptul de a anula contractul de vânzare.

6.2. În cazul în care bunurile trebuiesc livrate în mod repetat din cauza Cumpărătorului, sau în orice alt mod decât se menționează în comandă, Cumpărătorul este obligat să plătească costurile asociate livrărilor repetate, respectiv costurile asociate cu alte metode de livrare.

6.3. La preluarea bunurilor de la curier Cumpărătorul este obligat să verifice integritatea ambalajului bunurilor, precum și notificarea curierului în cazul oricăror deteriorări intervenite. În cazul constatării desfacerii neautorizate a ambalajului, Cumpărătorul are dreptul de a refuza preluarea bunurilor de la curier. Prin semnarea de către Cumpărător a notei de livrare, acesta confirmă faptul că bunurile erau neatinse și în stare bună în urma transportului.

7. Drepturi în cazul reclamației

7.1. Drepturile și obligațiile părților, în ceea ce privește răspunderea Vânzătorului, în cazul executării defectuoase, este reglementată de legislația în vigoare.

7.2. Vânzătorul este responsabil ca bunul vândut să fie în conformitate cu contractul de cumpărare și să fie lipsit de defecte. Pentru ca bunul să fie în conformitate cu contractul de cumpărare, acest bun vândut trebuie să aibe calitatea și proprietățile menționate în contract, confirmate de Vânzător, producător sau reprezentantul acestuia, fie să confirme anunțurile cu descrieri, sau calități și proprietăți de aceeași natură, care îndeplinesc cerințele legislației și sunt cantitativ corecte, de dimensiuni și greutate corecte și corespund scopului pentru care Vânzătorul atestă că sunt întrebuințate.

7.3. Reclamația de executare defectuoasă trebuie înaintată de către Cumpărător la numarul de telefon: 0371 234 937. Reclamația este considerată validă în momentul în care Vânzătorul intră în posesia bunurilor returnate de către Cumpărător. Rochiile pot diferi ca dimensiune in functie de tipar. Orice reclamatie nu poate fi luata in considerare odata ce produsul este primit murdat de : fond de ten, deodorand , parfum....etc orice alt tip sau alta forma de murdarie. Produsul trebuie primit asa cum a fost livrat, fara defecte sau semne de purtate.

7.4. Vânzătorul reglementează oricare alte drepturi și obligații ale părților privind răspunderea sa în ceea ce privește reclamații pentru defectele produselor.

8. Alte drepturi și obligații ale părților

8.1. Cumpărătorul dobândește dreptul de proprietate asupra bunurilor prin achitarea integrală a prețului de achiziție.

8.2. Cumpărătorul atestă că atât software-ul cât și alte tipuri de conținut al paginii web al magazinului online ( inclusiv fotografiile produselor oferite ) sunt protejate prin dreptul de autor. Cumpărătorul acceptă să nu întreprindă nici o activitate care i-ar permite acestuia sau unei terțe persoane să intervină în mod ilegal prin folosirea software-ul sau al oricărui conținut de pe pagina de internet a magazinului online.

8.3. Cumpărătorul nu are dreptul de a utiliza pagina web în scopul preluării mecanismelor comerciale, software-ul sau alte acțiuni care ar putea afecta în mod negativ funcționarea activității de interfață web. Pagina web poate fi utilizată numai în măsura în care această utilizare nu este în detrimentul drepturilor altor clienți și în detrimentul Vânzătorului, sau nu este în concordanță cu scopul utilizării.

8.4. Prezentul contract este supus legii. Eventualele litigii apărute între Modfino.ro și Clienți/ Cumpărători se vor rezolva pe cale amiabila sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele competente din Romania.

8.5. Cumpărătorul este conștient că Vânzătorul nu este răspunzător pentru erori care rezultă din interferența în moduri inadecvate de către terțe părți, pe site-ul sau care rezultă din utilizarea paginii web.

9. Confidențialitatea și preluarea datelor cu caracter personal

9.1. Gestionarea datelor cu caracter personal, atât protecția datelor personale aparținând Cumpărătorului sau oricărui utilizator al paginii web, sau transmiterea acestor date cu caracter personal, se face în conformitate cu legea în vigoare, iar toate detaliile le găsiți aici.

10. Folosirea cookie-urilor

10.1.Pe pagina web sunt folosite așa numitele cookie-uri. Totul despre termenii și condițiile în care acestea sunt folosite și modul în care le puteți bloca, găsiți aici.

11. Corespondența

11.1. Toată corespondența referitoare la contractul de vânzare trebuie să fie făcută în scris, prin intermediul poștei electronice, personal sau prin scrisoare recomandată prin intermediul poștei (la alegerea expeditorului). Cumpărătorul primește corespondența la adresa de e-mail specificată în cadrul contului de utilizator sau in cadrul comenzii plasate.

12. Dispoziții finale

12.1. În cazul în care o relație este legată de utilizarea site-ului web sau relația juridică a contractului de achiziție include un element internațional (străin), atunci părțile sunt de acord că relația este guvernată de legea din Romania. Acest lucru nu afectează drepturile consumatorilor care rezultă din legislația în generală, cu caracter obligatoriu.

12.2. Vânzătorul este autorizat să vândă bunuri în baza unei licențe și a unei autorizații în scopul desfășurării activității comerciale, și nu este supus unei alte autorizații. Inspecția comercială se desfășoară în sfera sa de competență biroul relevant pentru acordarea licențelor comerciale.

12.3. În cazul în care orice prevedere a Termenilor și Condițiilor nu este validă sau este ineficientă, prevederea respectivă este înlocuită de o prevedere a cărei semnificație se apropie cel mai mult de cea validă. Invaliditatea unei prevederi nu aduce atingere celorlalte dispoziții. Modificările și completările contractului de achiziție sau de termenilor și condițiilor trebuiesc făcute sub formă scrisă.

12.4. Contractul de achiziție, inclusiv termenii și condițiile sunt arhivate de către vânzător în format electronic, aceasta nefiind accesibilă.


Data ultimei actualizari: IANUARIE 2023

Suna-ne la 0736054523